مجمع هنرمندان صنایع دستی، به شماره ثبت 29917، متشکل از نمایندگان انجمن‌ها و مجامع صنایع دستی استان‌های سراسر کشور می‌باشد که هیئت مدیره این مجمع از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل از 7 استان کشور تشکیل می‌شود. این مجمع از 16 کارگروه صنایع دستی تشکیل شده که در مجموع، نزدیک به 250 گروه رشته را در بر می‌گیرد. تماس با ما فکس: 66764639-021 تلفن: 66765697-021 ایمیل: hb.5566@ yahoo.com اسکایپ: skype_majma وبگاه: www.mhsdi.ir تهران-ایران