نمایشگاه سرامیک استان آذربایجان شرقی

زمان: 23 تا 27 آذر 1398

ساعات بازدید: 9 تا 16

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ساختمان شماره ۱