دهمین نشست تخصص بسته بندی

و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی

استان تهران

12 آذرماه 1398

ساعت 9 صبح

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش یادگار امام (ره)، ساختمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سالن آمفی تئاتر