سمیرا شریف پوریان

زمان: 11 تا 14 آبان 1398

ساعات بازدید: 9 تا 16

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ساختمان شماره ۱