نشریه هنر سنتی برای انتشار دوره جدید خود از خبرنگاران ، پژوهشگران، و ... که در زمینه تخصصی صنایع دستی فعالیت دارند دعوت به همکاری می کند.

جهت همکاری و توضیح زمینه فعالیت از طریق ایمیل زیر با ما در تماس باشید.

sanaye.dasti@hotmail.com