برای شرکت در سومین دوره جایزه بین المللی صنایع دستی که در کشور هند برگزار خواهد شد به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید.

مهلت ثبت نام در این رویداد 28 مهرماه 1398 می باشد.

https://www.craftvillage.org.in/international-craft-awards.html