دوره های آموزشی خانه فرهنگ ایرانسرا

نشانی: میدان آزادی - خانه فرهنگ ایرانسرا  - تلفن: 66053378

سفال

سرامیک

کاشی معرق

همجوشی شیشه

میناکاری

منبت

معرق

مشبک

خراطی