معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار می نماید:

نمایشگاه زیورآلات نقره

«گروه کوبن»

زمان: 26 تا 30 مرداد

مکان: سالن ساختمان شماره یک

ساعات بازدید: 9 تا 16

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 

اداره کل صادرات