نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی ۲۰ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ایلام، پارک جنگلی چغاسبز