سوماک نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرد و همچین در پورتال ساماندهی ثبت شد.