فرهیخته گرامی احتراما از شما دعوت می شود در مراسم اختتامیه جشنواره فجر صنایع دستی در روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 15 در مکان خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت) جنب باغ هنر حضور به هم رسانید. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی