مراسم افتتاحیه سومین جشنواره فجر صنایع دستی جمعه مورخ 97/11/12 ساعت 17 خانه هنرمندان ایران تهران، خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان