خانه صنایع دستی گل نرگس

خدمات آموزشی و مهارت آموزی

طراحی و تولید نمونه صنایع دستی

عرضه وبازاریابی محصولات فرهنگی و صنایع دستی

تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - بعد از بلوار مرزداران - خیابان شهید بی نظیر - سرای محله مرزداران

09123595080