(خانم شیما شهدادی)

زمان: 11 لغایت 15 تیر 1401

ساعات بازدید: 7 تا 13:30

دفتر بازاریابی و تجاری سازی

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

ساختمان شماره ۱