دبیرخانه دائمی شهر جهانی فرش و شهر ملی آبگینه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین، فراخوان ملی طراحی تمبر پستی فرش و آبگینه ورامین را صادر کرد .

اعنایت به ثبت شهر ورامین به عنوان شهر جهانی فرش دستباف طرح مینا خانی و شهر ملی شیشه و آبگینه، شهرداری ورامین درنظر دارد طراحی تمبر پستی این دو اثر صنایع دستی را با توجه به هویت تاریخی، مذهبی و فرهنگی ورامین از طریق فراخوان عمومی انتخاب و از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتشر نماید.

 از هنرمندان دعوت می شود طرح های خود را تا مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری با قابلیت فنی و اجرایی به نشانی زیر ارسال و فرم شرکت در فراخوان را تکمیل نمایند.

s.fev.shahrdari.varamin@gmail.com

 پس از بررسی طرح های رسیده، از هر موضوع سه طرح انتخاب و به طراحان آنها لوح یادبود و هدایایی اهداء خواهد شد.

ورامین در تاریخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان شهر شیشه و آبگینه کشور انتخاب گردیده است همچنین فرش مینا خانی ورامین نیز به طور رسمی ثبت ملی شده است .

ورامین با ۳۰۰ هزار جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران استان تهران واقع شده است.