کشف استعداد های حرفه ای از افراد ماهر در حوزه سفال و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی مهارت های این حوزه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، شناسایی نخبگان و استادکاران مهارتی سفال، فراهم نمودن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان استادکاران مهارتی سفالگر٫چرخ کار٫میناکار٫لعاب کارو طراح از جمله اهداف برپایی این جشنواره است .

 چرخکاری ،نقاشی شنتی زیر لعابی و بخش آزاد از جمله موضوعات جشنواره است .علاقه مندان می توانند از 20فروردین ماه تا 15 اردیبهشت ماه ثبت نام کنندو آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره در شهرستان گناباد روستای مند خیابان شهید صادقی دهیاری مند  ارسال نمایند.