به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت­های علمی و افراد صاحب نام و هم­چنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان همگان، مجمع خیران نخبه پرور استان فارس همه­ ساله جوایز و بورس تحصیلی را به­ نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام و دارای سابقه درخشان در زمینه های مختلف تعریف، اعلام و متناسب با رشته تخصصی آن­ها به مشمولینی که دارای فعالیت های خاص و اثرگذار باشند، اعطاء می نماید. در این راستا مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری شرکت فرش ذوالانواری اقدام به اعطای جایزه کارآفرینی و بورس تحصیلی استاد غلامرضا ذوالانواری، به پاس خدمات استاد ذوالانواری پدر گبه جهان، نموده است.

مجمع خیران نخبه پرور فارس طی این فراخوان، از علاقه مندان که مایل به شرکت در این جایزه هستند، صمیمانه دعوت به عمل می آورد.

جایزه و نحوه اعطای آن

این جایزه به نو ارزش آفرین و کارآفرین برگزیده در زمینه فرش و صنایع دستی که بر مبنای مستندات و تشخیص هیأت داوران مجمع خیران نخبه پرور فارس حائز بیشترین امتیاز هستند، اعطا می گردد. بدین منظور پس از وصول مستندات لازم از طریق سامانه www.shiraz-feca.ir براساس جدول زیر (که توسط هیأت داوران جایزه تعیین شده)، فرد یا افرادی که شرایط اولیه و حداقل امتیاز لازم را دارا باشند در مرحله اول برگزیده می شوند. آنگاه هیأت داوران منتخبین مذکور را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و فرد برگزیده معرفی خواهد شد.

در صورت احراز کلیه شرایط به نفر اول هر یک از بخشهای فرش و صنایع دستی،

۱- نشان برند علمی-معنوی منتخب برجسته کشوری،

۲- لوح و دیپلم افتخار

۳-جایزه کارآفرینی مربوطه اهدا خواهد شد.

بورس تحصیلی دانش آموزی و نحوه اعطای آن

بورس تحصیلی به دانش آموزان برتر استان فارس در رشته های فرش و صنایع دستی که توسط آموزشگاه محل تحصیل آنها معرفی خواهند شد، با نظر هیأت داوران، اعطا می گردد.

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را شامل مدارک و سوابق علمی، هنری و کارآفرینی در سامانه www.shiraz-feca.ir حداکثر تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ثبت و بارگذاری نمایند.