• تاریخ شمسی: ۹ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰
 • تاریخ میلادی: Jan 29 to 1 Feb 2022
 • ۴ روز نمایشگاه
 • شنبه تا سه‌شنبه
 • زمان بازدید ۸ صبح الی ۱۵ عصر
 • محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
 •  

 

 

 • تاریخ شمسی: ۹ الی ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰
 • تاریخ میلادی: Jan 29 to 1 Feb 2022
 • ۴ روز نمایشگاه
 • شنبه تا سه‌شنبه
 • زمان بازدید ۸ صبح الی ۱۵ عصر
 • محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران