نخستین جشنواره کالاها و محصولات فرهنگی

استان یزد

 آخرین مهلت ارسال 26 دیماه 1400

ثبت نام و اراسال آثار

www.jayezehfirOOZEH.IR

دبیرخانه: یزد، بلوار دانشجو،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

 14 تا 03536247111