نمایشگاه گروهی نقاشان پشت شیشه

زمان: 5 تا 15 دی ماه 1400

ساعات بازدید: 8 تا 16

گالری آبی فرهنگسرای امید

مکان: تهران، میدان شهدا، خیابان 17شهریورشمالی، خیابان خشکبارچی

بوستان خیام