نمایشگاه چیت بافی (چیغ بافی)

   خانم جوانمرد

(استان ایلام)

زمان: 15 تا 19 آبان ماه 1400

ساعات بازدید: 8 تا 14:30

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مکان: تهران، خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)

ساختمان شماره ۱