جایی که هزار شیشه بود افتادم

زمان: 11تا 13 آبان ماه 1400

ساعت بازدید 10 الی 16

 

مکان: تهران، خیابان موحددانش (اقدسیه)، کوچه باقرالنمر، شماره 10

موسسه فرهنگی اکو