آنچه سفالگری کلپورگان را از سایر نقاط متمایز نموده ویژگی های منحصربفرد آن می باشد؛ تمام امور ظریف توسط زنان انجام می گیرد و مردان فقط کارهایی مثل آماده کردن گل و پختن سفال را انجام می دهند. تمام سفالینه ها با روش سنتی و بدیع، به کمک دست و بدون استفاده از چرخ سفالگری تهیه می شود. در ساخت اشیا سفالی همانند سفالهای دوره های پیش از تاریخ لعاب بکار نمی رود . برای تزیین ظروف سفالی از ابتدای پیدایش سفال (هزاره هفتم پ.م) تا هزاره سوم پ.م بوده است. طرحها و نقشهای آن کاملا هندسی و تداعی کننده نقشهای باستانی است.

روستای کلپورگان از توابع شهرستان سراوان بخش مرکزی دهستان حومه است . این روستا در 365 کیلومتری مرکز استان سیستان وبلوچستان (شهرستان زاهدان) و در ۲۵ کیلومتری شرق شهرستان سراوان واقع شده است.  

مراحل ساخت

برای تهیه گل، ناخالصی خاک با سرند جدا سازی شده و سپس در حوضچه های مخصوص خیسانده می شود. گل بدست آمده را ورز می دهند تا آماده کار  شود. رنگ این گل معمولا خاکستری متمایل به سبز روشن است که پس از پخت در کوره به رنگ نارنجی در می آید.

تکنیک های ساخت سفال این منطقه از همان روش های چند هزار سال قبل الگوبرداری شده و همین روش ابتدایی و بسیار ساده است که هنر سفالگری کلپورگان را منحصر بفرد جلوه داده است.

در منطقه معمولا دو روش برای ساخت ظروف سفالین به کار می‌رود، روش پینچ (pinch) و فتیله ای، در روش پینچ برای ساختن سفال از دیسک گردان سفالی استفاده می‌کنند که در اصطلاح محلی به «بونو» مشهور است. ابتدا توده ای از گل ورز داده شده را بر روی «بونو» که روی آن پارچه ای برای نچسبیدن گل قرار داده شده می‌گذارند، حفره ای با انگشتان دست در میان آن ایجاد می‌کنند و سپس همراه با چرخش گل بر روی بونو حفره ایجاد شده توسط انگشتان دو دست را به تدریج گشاد می‌کنند. و با استفاده از تکه چوبی به نام گل موش به آن شکل می دهند.

روش لوله ای یا فتیله ای (کویل) روش دوم در ساخت سفال کلپورگان است، در این روش ابتدا پارچه ای را روی بونو پهن کرده، سپس کف ظرف مورد نظر را از مقداری گل روی پارچه قرار می‌دهند و برای ساختن فرم ظرف ،قطعات لوله شده گل را روی لبه کف ظرف و روی هم چسبانده و بوسیله گل موش آن را صاف می کنند.

پس از این مرحله ظرف‌ها را در معرض آفتاب قرار می‌دهند تا کاملا خشک شوند.پس از خشک شدن سفال آن را با سنگ مخصوصی (سائنوک) مالش و سطح خارجی آن را صیقل می‌دهند که بااین عمل سطح سفال خام برای نقاشی آماده می‌شود.

نقوش سفال و روش تزیین

برای تزیین و نقاشی از سنگ تیتوک استفاده می کنند، برای نقاشی، ابتدا یک قطعه کوچک از سنگ تیتوک را روی یک قطعه بزرگتر که مقداری آب بر روی آن ریخته شده می‌سایند، سپس به وسیله‌ی یک تکه چوب کوچک به اندازه چوب کبریت که معمولا از جنس چوب درخت خرماست نقاشی‌ها روی سفال انجام می‌شود.

نقشهای گل، زنجیره، موج و درخت خرما و غیره نه به صورت مکتوب در جایی نقش بسته‌اند که سفال گران از روی آنها نقاشی کنند و نه از نقشهای سایر سفالها و یا دیگر صنایع دستی محلی اقتباس شده‌اند بلکه تمامی ‌طرحها ناشی از تخیل زنان و دختران محلی است که سینه به سینه به ایشان منتقل شده است.

Pottery in Iranian civilization has a promi¬nent place and SiStan and BaluchiSlan's pottery can be traced back to the Paleolith¬ic and prehistoric times. Kalpouregan pot¬tery's productions are similar to obtained potteries from archeological excavations of third millennium B.0 in various part of Iran.

What separate Kalpouregan Pottery from the other kind of potteries is its unique properties. All delicate processes are done by women, while men only do works like preparing clay or baking of the potteries. All potteries are made by hand in the tradi¬tional and exquisite methods without using Pottery Wheel. No glazing is used to make potteries like prehistoric potteries. The method of painting on the surface is used to decorate pottery dishes. This method of painting and decoration is the most impor¬tant decoration factor in potteries from the appearance of the pottery (Seventh Millen¬nium B.C.) to the Third Millennium B.C.

Kalpouregan village located about 25 Km east•of Saravan city in the Si§lan and Bal¬uchiSlan province of Iran. This village is lo¬cated in 365 Km of Capital of SiSlan & Bal¬uchistan Province (city of Zahedan) and 25 Km of East of Saravan Township

Production process

The Pottery soil is a kind of special clay with high adhesion called Hajok soil in local dialect. To produce clay, first, the soil is riddled to separate impurities from soil. Then they are poured into pools for leach¬ing. The obtained clay will be kneaded with riddled soil to be prepared for work. The color of this mixture is light greenish gray but this color change to orange after being baked in kiln. These gages of work are done by men, the rest which need accu¬racy and delicacy is done by the artistic hands of Kalpouregan's women.

There are two main technics for making potteries.

11 The first one is Pinch, in this method a ro-tating disk or tray in form of a plate is used to make pottery, this disk called bono in local dialect and it is made of pottery. Firgt, a piece of cloth is put on surface of Bono to prevent clay from sicking to the Bono then a chunk of kneaded clay is placed on Bono and a hole is made in the middle of the clay by fingers. As the clay is rotating on the Bono, the created hole will gradually become wider using fingers of both hands. In this way, the wall of dish will become thinner. Then, a piece of wood with maxi¬mum length of 20 Cm is used to move the dish wall to the suitable directions. Therefore, the walls of dish will be balanced in all directions. This piece of wood is called Gel Moush in the local dialect

Li Pipe or coil technic is the second technic to make Kalpouregan Pottery. In this technic at first, a piece of cloth is put on surface of Bono then the bottom piece of intended vessel is placed on this cloth, after this the rolled clay pieces are put above each other and by use of Gel moush, surface is smoothened. Finally, the raw potteries are placed under sunshine to be dried and this may take several days. After the pottery is dried, its external surface will be scrubbed and furnished with a special none (Saenok) and this process prepares the raw pottery surface to be painted.

Patterns and decoration methods

Titok Stone is used to paint and decorate Kalpouregan Potteries. Firgt, Titok Stone will be chafed againgt a big • caved rock (Wank) with small quantity of water until it turns to ink. Then the pottery is painted using a piece of match size wood mainly made from wood of wild palm (daz).

The patterns are mainly rooted in nature and are very simple and somewhat abstract. These patterns are dotted and traditional.