میبد یکی از مراکز عمده زیلوبافی بوده است. قدیمی ترین زیلوی با قدمتی بیش از شش قرن در موزه زیلوی شهر میبد نگهداری می شود.

زیلو یکی از مناسب ترین و با دوام ترین کف پوش ها، به ویژه برای مناطق کویری است که از قدیمی ترین محصوات دست بافت یزد محسوب شده و قدمت آن به پیش از اسلام می رسد. در بافت زیلو از مواد طبیعی و در رنگرزی آن از رنگ های  طبیعی مانند روناس، نیل، پوست گردو استفاده می گردد.

 زیلو در گذشته ای نه چندان دور فرش عموم ایرانیان بوده و از میبد به تمام نقاط ایران و حتی کشورهای همسایه صادر می گشته، اما با رواج فرش های ماشینی و الیاف مصنوعی رونق گذشته ی خود را از دست می دهد، این درحالی است که زیلو ویژه گی های منحصر به فرد زیادی داردکه آنرا از دیگر فرش های دستبافت ایران متمایز کرده است. 

در میبد 150 کارگاه خانگی ایجاد شده که اشتغالزایی قابل قبولی نسبت به کمترین سرمایه گذاری به وجود آورده است.