در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...
سوماک مکانی برای تبلیغ و عرضه، و فروش در حوزه صنایع دستی

سوماک

تبلیغات صنایع دستی در سوماک

طرح های تبلیغاتی سوماک

 1. طرح اول – 350هزارتومان
 • آگهی 5 ستاره در سایت سوماک
 • پست اینستاگرام در صفحه سوماک (شامل2 پست و2 استوری)
 • ارسال 1000 پیامک تبلیغاتی به مخاطبان و مشتریان ویژه
 1. طرح دوم 45هزارتومان
 • آگهی 4 ستاره در سایت سوماک
 • پست اینستاگرام در صفحه سوماک (شامل1 پست و2 استوری)
 • آگهی تلگرامی و ارسال به مخاطبان و مشتریان بالقوه ویژه
 1. طرح سوم 40هزارتومان
 • پست اینستاگرام در صفحه سوماک (شامل1 پست و۱ استوری)
 • آگهی تلگرامی و ارسال به مخاطبان و مشتریان بالقوه ویژه
 1. طرح چهارم رایگان
 • آگهی رایگان در سایت سوماک
 1. طرح پنجم 30هزارتومان
 • آگهی 3 ستاره در سایت سوماک
 • پست اینستاگرام در صفحه سوماک (شامل1 پست و2 استوری)
 1. طرح ششم 25هزارتومان
 • استوری در صفحه اینستاگرام سوماک (یک استوری)
..................‌‌‌‌‌‌................. . برای رویت اطلاعات تکمیلی، روی عنوان طرح مورد نظر اشاره (کلیک) کنید.
  ثبت آگهی رایگان